παιδιατρική έρευνα

  • Οριστική χωρική γενετική δομή οκτώ ειδών τροπικών δένδρων όπως αναλύονται από τα RAPD

    Οριστική χωρική γενετική δομή οκτώ ειδών τροπικών δένδρων όπως αναλύονται από τα RAPD

    Αφηρημένη Η σπονδυλική δομή των οχτώ ειδών τροπικών δένδρων ( Chrysophyllum sanguinolentum, Carapa procera, Dicorynia guianensis, Eperua grandiflora, Moronobea coccinea, Symphonia globulifera, Virola michelii, Vouacapoua americana ) μελετήθηκε σε πληθυσμούς που αποτελούσαν μέρος μιας δασοκομικής δοκιμής στα γαλλικά Γουιάνη. Τα είδη που αναλύονται έχουν διαφορετική χωρική κατανομή, σεξουαλικό σύστημα, γύρη και παράγοντες διασποράς σπόρων, ανθοφορία φαι